Uvjeti korištenja i poslovanja 

 

Uvjeti kupnje putem web shopa 

  1. OPĆE ODREDBE 

Nositelj svih prava na internet domeni bebecentar.com je Serendipity, obrt za usluge i trgovinu, vl. Lara Šubić Šuša Malogorička 42, Zagreb, OIB vlasnika 37364599276, MB obrta 98389475. Korištenjem usluge Web Shopa bebecentar.com i svih pridruženih stranica na domeni bebecentar.com smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima kupnje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda putem Web bebecentar.com, te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Web Shopa bebecentar.com smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora. 

Pružatelj usluge internet prodaje putem Web Shopa bebecenar.com je Serendipity, obrt za usluge i trgovinu, Zagreb, OIB vlasnika 37364599276, MB obrta 98389475. Korisnike stranica upućuje se da se prethodno kupovini upoznaju sa Uvjetima prodaje, te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svojim pravima i obvezama. Serendipity, obrt za usluge i trgovinu pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta bez obaveze prethodne najave, te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama. 

Serendipity, obrt za usluge i trgovinu pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio Web Shopa bebecentar.com u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama. Isto tako, Serendipity, obrt za usluge i trgovinu pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Web Shopa bebecentar.com u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja. 

Korištenje usluga Web Shopa bebecentar.com odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Web Shopa bebecentar.com od maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Serendipity, obrt za usluge i trgovinu ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja. Odnosno, kupoprodaju proizvoda u ponudi na domeni bebecentar.com u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika. 

Web Shop bebecentar.com se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na domeni www.bebecenatr.com zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda. 

*** Slike proizvoda na Web Shopu  trgovina su odgovarajuće navedenom proizvodu, ali se boja može razlikovati u nijansi ovisno kako je podešen monitor na kojem kupac pregledava slike, te kupac takve proizvode ne može reklamirati s te osnove. Web Shop  trgovina će nastojati na web stranicama www.bebecentar.com objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih. 

 

2. ONLINE KUPOVINA PUTEM “WEB SHOPA Serendipity, obrt za usluge i trgovinu.“ SKLAPANJE I RASKID UGOVORA O PRODAJI 

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Serendipity, obrt za usluge i trgovinu za sklapanje Ugovora, te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća, čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Serendipity, obrt za usluge i trgovinu, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima. 

Registracijom u Web Shopu bebecenar.com i/ili prijavom na Newsletter, korisnik daje suglasnost da ga Web Shop  trgovina u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obavještavati o promjenama ili dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Korisnik može u svakom trenutku predomisliti i odjaviti se sa liste primatelja Newslettera. 

Svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda putem Web Shopa  trgovina uz plaćanje odgovarajuće naknade (cijene) toga proizvoda te njoj pridružene cijene usluge dostave istog proizvoda. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: internet narudžbe u Web Shopu  trgovina, tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom i telefona s ljudskim posredovanjem. Korisnik je ovlašten izabrati mogućnost da ga prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji sl. (newsletter). Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podaci) na e-mail korisnika biti će dostavljena obavijest o uspješnoj registraciji. Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na domeni www.bebecentar.com, a uz svaki proizvod navedeni su podaci o specifikaciji proizvoda, cijeni. Cijena i uvjeti dostave navedeni su u istoimenoj rubrici. 

Sve cijene proizvoda na web stranicama www.bebecentar.hr konačne su. Prije samog sklapanja Ugovora, korisnik ima mogućnost pregledati Uvjete klikom na rubriku Uvjeti prodaje. Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu, Serendipity, obrt za usluge i trgovinu, na jedan od slijedećih načina: 
– odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani ili neregistrirani korisnik Web Shopa bebecentar.com 

U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti, pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka. 

Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa. 

Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Serendipity, obrt za usluge i trgovinu zadržava pravo, prema slobodnoj procjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete. 

Ugovor stupa na snagu kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između kupca i Serendipity, obrt za usluge i trgovinu zaključen je u trenutku plaćanja proizvoda. 

Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti elektronički omogućen pregled i/ili na adresu e-pošte dostavljen email koji sadrži: potvrdu o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovornu obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN, 41/14), ovi Uvjeti, te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača. 

Korisnik/kupac može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Prema čl. 79, stavku 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN, 41/14) korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena. 

Da bi kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Serendipity, obrt za usluge i trgovinu o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na Serendipity, obrt za usluge i trgovinu, Malogorička 42 ) ili elektroničkom poštom na: info@bebecentar.com, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, broj narudžbe ili računa,. Također, obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na stranicama Web Shopa  trgovina u rubrici „Sklapanje i raskid ugovora o prodaji“. Kupac može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom. Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je kupcu ili trećoj osobi koju je kupac odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora. 

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Serendipity, obrt za usluge i trgovinu odnosno Web Shop  trgovina zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi  nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Serendipity, obrt za usluge i trgovinu može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena. 

Kupac je dužan robu predati ili je poslati na adresu Serendipity, obrt za usluge i trgovinu, Malogorička 42, Zagreb bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Serendipity, obrt za usluge i trgovinu, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Troškove povrata robe kupac prema Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14, čl. 77) mora snositi samostalno. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom. 

Ako je na zahtjev kupca izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, kupac je dužan platiti  Serendipity, obrt za usluge i trgovinu iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je kupac obavijestio Serendipity, obrt za usluge i trgovinu o jednostranom raskidu Ugovora. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ili ručno ispuniti i poslati. 

 

3. OBRAZAC ZA RASKID UGOVORA / UVJETI PROCESA KUPOVINE 

Osnovne karakteristike proizvoda (sirovinski sastav, dostupne veličine, te boje), cijene, posebne akcije i pogodnosti odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod. Cijena proizvoda vidljive su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. 

Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK) na dijelu Web Shopa na hrvatskom jeziku. Sve cijene proizvoda i usluga ponuđenih na stranicama www.bebecentar.com ne obuhvaćaju PDV jer Serendipity, obrt za usluge i trgovinu nije u sustavu PDV-a. Serendipity, obrt za usluge i trgovinu tretira odabrane proizvode u košarici registriranog korisnika kao narudžbu, te zadržava pravo otkazati je iz opravdanog razloga. U slučaju otkazivanja narudžbe, Serendipity, obrt za usluge i trgovinu će uz navođenje razloga o navedenom obavijestiti korisnika na njegovu e-mail adresu ili putem upisanog kontakt telefona. 

Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju kupac može kontaktirati platiti  Serendipity, obrt za usluge i trgovinu na e-mail adresu info@bebecentar.com  ili na telefonski broj +385 98 9546 595 kako bi provjerili je li narudžba zaprimljena. 

U trenutku naručivanja pojedinog proizvoda iz ponude, korisnik/kupac (u smislu Zakona o zaštiti potrošača) pristajanjem na Uvjete kupnje potvrđuje da je prije sklapanja ugovora primio na znanje informacije objavljene na domeni platiti  Serendipity, obrt za usluge i trgovinu i njenim pod stranicama, odnosno: ime, naziv, OIB i sjedište trgovca načinima na koje može iznijeti svoje prigovore; informacije i proizvodima koji se nude, te njihovu nazivu, glavnim svojstvima kao i cijeni proizvoda, informacije o troškovima dostave proizvoda; kao i informacije o načinu plaćanja, te načinu i roku isporuke proizvoda. 

Web Shop bebecentar.com (platiti  Serendipity, obrt za usluge i trgovinu) je obvezan dostaviti korisniku/kupcu (u smislu odredaba Zakona o zaštiti potrošača) potvrdu prethodno navedenog sadržaja u pisanom ili nekom drugom dostupnom trajnom mediju, što je moguće prije, a najkasnije u trenutku isporuke proizvoda. Pristajanjem na ove Uvjete, korisnik/kupac je suglasan da mu se potvrda prethodne obavijesti dostavlja elektroničkom poštom na e-mail adresu koju navede kao kontakt prilikom unošenja svoje narudžbe. 

4. NAČIN PLAĆANJA 

Naručene proizvode kupac će prodavatelju platiti: 

Uplatom na račun tvrtke platiti Serendipity, obrt za usluge i trgovinu:

Nakon narudžbe podaci za uplatu stižu na Vašu e-mail adresu. Podatke iskoristite za uplatu internet bankarstvom ili općom uplatnicom u pošti, banci, poslovnici FINA-e ili bilo kojem drugom mjestu na kojem plaćate račune. Potvrdu o uplati ili kopiju potvrđene uplatnice šaljite u odgovoru na email koji Vam je stigao. Pošiljku šaljemo u roku nakon primljene uplate. 

Naša poslovna banka je Raiffeisen Bank Hrvatska 

IBAN: HR1524840081135261307

Uplatite direktno na naš bankovni račun. Koristite identifikacijski broj narudžbe kao poziv na broj, model HR00. Vaša narudžba bit će isporučena kad sredstva budu vidljiva na našem računu. 

Otkupom pošiljke (pouzećem):

Pošiljku Vam šaljemo nakon primljene i potvrđene narudžbe na adresu koju ste upisali u obrascu. Iznos otkupnine za pošiljku uplaćujete u gotovini dostavljaču za što preporučamo da imate pripremljen točan iznos. Ova vrsta plaćanja vrijedi za dostavu pouzećem koju vrši dostava služba po izboru Serendipity, obrt za usluge i trgovinu 

5. CIJENA I UVJETI DOSTAVE 

Trošak dostave u cijelosti plaća kupac. Dostavu vrši tvrtka po izboru tvrtke Serendipity, obrt za usluge i trgovinu Cijena dostave za Hrvatsku je 25,00 kn. Dostavu vrši GLS. 

Trošak dostave u EU države članice Slovenija, Njemačka i Austrija je 20€. 
Za narudžbe iznad 1.000 kn u Hrvatskoj, iznad 300 € u EU trošak dostave u cijelosti snosi Serendipity, obrt za usluge i trgovinu 

 
Rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na području cijele Hrvatske je 1 – 3 radna dana od dana zaključene narudžbe. 
Rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na hrvatske otoke je do 7 radnih dana. 
U slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca ćemo o tome odmah obavijestiti. 

  1. REPLACEMENTS, COMPLAINTS AND OBJECTIONS, AND MATERIAL LIABILITY

If the customer receives a product that he wants to exchange for a different size or a different product, he can do so by contacting the company Serendipity, obrt za usluge i trgovinu at tel. +385 98 9546 595.

The ordered products are packed in such a way that they cannot be damaged by normal handling during transport/delivery. The customer should inspect the shipment when taking it over, and if the packaging has visible material damage/flaws, it is recommended that the customer refuse to accept it, since there is a possibility that the product inside such packaging is damaged. By rejecting the receipt, the delivery service will return the shipment to Serendipity, obrt za usluge i trgovinu, Malogorička 42, Zagreb, with a note that the shipment contains a defect.

If the customer finds material defects in the goods upon receipt, complaints and all other complaints can be made in writing to the e-mail address: info@bebecentar.com, headquarters: Serendipity, obrt za usluge i trgovin, Malogorička 42, Zagreb, or verbally on the phone number +385 98 9546 595 In the case of a justified complaint, it is possible to terminate the contract with a refund of the amount paid or a replacement of the product. If the delivered goods are damaged and/or defective, the customer can return the item to the previously mentioned address, so that the complaint is accepted based on physical evidence. If a careful inspection determines that the product was damaged by a deliberate/accidental mechanical process, i.e. tearing of materials or other components of the product, which occurred after the product was inspected and sent to the customer, the claim will be rejected or contested. In such a case, the buyer's material responsibility for the purchased product is determined.

Also, it is emphasized that according to Art. 43 of the Consumer Protection Act (Official Gazette 41/14), paragraphs 5 and 6, there is a right that, if a material defect in the product appears within six months from the date of transfer of risk to the customer (from the date of purchase of the product), and the trader believes that the defect did not exist at that time, the costs of the expert opinion are borne by the trader. If a material defect in the product appears after six months, but no later than 24 months from the date of transfer of risk to the buyer/consumer, the costs of the expert examination shall be borne by the consumer or the trader, depending on the result of the expert examination. The merchant is not responsible for material defects on the product that appear after two years from the purchase of the product.

The advertised product must contain an original sewn-in label or a declaration from the manufacturer of the goods.

  

  1. PROTECTION OF USER/BUYER DATA

Web Shop bebecentar.com undertakes to respect the anonymity and privacy of Web Shop users, and will use and process data exclusively for the purpose and purpose specified in these Terms. Web Shop bebecentar.com can collect user's personal data, such as name, address, OIB, telephone number or e-mail address only if the user voluntarily submits them to Web Shop bebecentar.com. Web Shop bebecentar.com (Serendipity, obrt za usluge i trgovinu, Malogorička 42, Zagreb) is not responsible on any basis for any damage that may occur as a result of improper or unauthorized handling of the user's user data, and if the specified are not in the domain Web Shop bebecentar.com If the user suspects unauthorized use of his data, he should notify Serendipity, obrt za usluge i trgovinu, Malogorička 42, Zagreb, as soon as possible to the e-mail address: info@bebecentar.com

Serendipity, obrt za usluge i trgovinu, Malogorička 42, Zagreb, will use the above-mentioned data exclusively for the purpose of fulfilling contractual obligations and better insight and understanding of individual user needs and requirements, as well as better provision of Web Shop services. The Web Shop bebecentar.com collects and processes data about users related to the way the Web Shop is used without revealing the user's identity and/or personal data that enable the user's identity to be revealed.

According to the law of the European Union, Serendipity, obrt za usluge i trgovinu, Malogorička 42, Zagreb informs users that the website www.bebecnata.com uses cookies in order to ensure the highest quality of service.

Cookies in the user's browser enable the operation of all the functions of the internet portal, as well as the adaptation of certain content especially for an individual user, and constantly improve the internet portal by analyzing visits.

How cookies are stored can be adjusted by the user in the browser settings. In order to improve the experience of browsing web pages, Serendipity, obrt za usluge i trgovinu, Malogorička 42, Zagreb must save a small amount of information (cookies) on the user's computer. Over 90% of all websites use this practice, but according to the European Union regulations from 03.25.2011. Serendipity, obrt za usluge i trgovinu, Malogorička 42, Zagreb, is obliged to request the user's consent before saving cookies. By using the website www.bebecentar.com, the user agrees to the use of cookies. By blocking cookies, the user can still browse the website, but some of its features may be unavailable.

  

  1. WHAT IS A COOKIE?

A cookie is information saved on the user's computer by the website he visited. Cookies usually store user preferences, preferences for a website, such as preferred language or address. Later, when the user opens the same web page again, the internet browser sends back the cookies that belong to that page. The above enables Serendipity, obrt za usluge i trgovinu, Malogorička 42, Zagreb to display information adapted to the needs of each individual user.

Cookies can store a wide range of information including personal information (such as a user's name or email address). However, this information can only be saved if the user allows it - websites cannot gain access to information for which the user has not given permission and cannot access other files on the user's computer. The default activities of saving and sending cookies are not visible to users. However, the user can change his internet browser settings in such a way that he can choose for himself whether he wants to approve or reject requests to save cookies in order to delete the saved ones.

  

  1. NOTICE ON HOW TO SUBMIT CONSUMER COMPLAINTS

Pursuant to Art. 8 paragraph 2 of the Act on Consumer Protection (Order Nov., no. 79/07., 125/07. - isp., 79/09 and 89/09. isp.) we inform consumers that they can submit complaints about the quality of our services in writing to the address: Serendipity, obrt za usluge i trgovinu, Malogorička 42, Zagreb or to e-mail info@bebecentar.com We will respond to your complaint in writing no later than 15 days from the date of receipt of the complaint.

On the complaint, it is mandatory to state the name and surname, as well as the address or e-mail for the delivery of the reply.

 

LEGAL DATA: 

Name: Serendipity, obrt za usluge i trgovinu

Headquarters: Malogorička 42, Zagreb

OIB: 37364599276